Przygotowanie się do negocjowania umowy o pracę

Gdy klient podjął decyzję przyjęcia oferty, wspólnie przygotowujemy negocjacje umowy o pracę. Niezależnie od innych aspektów prawnych, które zawsze należy omówić ze specjalistą, warto, aby klient zabezpieczył się na przyszłość, włączając do umowy klauzulę o pomocy konsultanta ds. outplacementu na wypadek rozstania się z przedsiębiorstwem .

System wczesnego ostrzegania po podjęciu pracy. Po zawarciu umowy o pracę omawiamy możliwe niebezpieczeństwa i opra-cowujemy system wczesnego ostrzegania, który ułatwi klientowi szybkie dostrzeżenie popełnianych błędów i umożliwi mu właściwą ocenę reakcji otoczenia. Trzeba go nauczyć unikania dawnych, niedobrych nawyków, które być może przyczyniły się do rozstania z ostatnim pracodawcą. Nie można dopuścić do tego, by pełen lęku obejmował nowe stanowisko i w każdej wypowiedzi przełożonego dopatrywał się zapowiedzi zwolnienia go. Ponownie omawiamy wyniki analiz przeprowadzanych w ramach drugiego i trzeciego elementu programu outplacementu oraz zawodowe i osobiste doświadczenia i umiejętności. Jakie nieodpowiednie zachowania klient powinien ograniczyć? W jakich sytuacjach musi unikać dawnych przyzwyczajeń? Jak ma się zwracać do współpracowników lub przełożonych? Jak powinien wyglądać pierwszy dzień pracy, a jak pierwsze dwa tygodnie? Jakie cele może sobie wyznaczyć na pierwszych sto dni? Na jakie sygnały otoczenia powinien zwracać uwagę? Jakie sprawy muszą być natychmiast omawiane? Jak może poznać nieformalne struktury przedsiębiorstwa i przede wszystkim – w jaki sposób odkryje, czego naprawdę oczekuje od niego przedsiębiorstwo, bezpośredni przełożony lub zespół ?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>