Przygotowanie ogłoszenia o poszukiwaniu pracy

Doradzam najpierw panu Kramerowi, aby przyjrzał się publikowanym ogłoszeniom i ocenił, które uważa za udane, a które za chybione. Szybko zauważy, jak wiele z nich jest niezręcznie sformułowanych. Jeżeli ktoś zamieszcza anons o takiej treści:

Inż. bud. maszyn, 52 1., katolik, żonaty, – 2 dzieci, szuka nowych wyzwań wówczas zadaję sobie pytanie, co miałoby skłonić dyrektora ds. personalnych do skontaktowania się z ogłoszeniodawcą? Zrozumiałe, że oferent próbuje zmniejszyć koszty wydrukowania ogłoszenia, stosując skróty, ale takiego ogłoszenia w ogóle mógłby sobie oszczędzić. O jakich jego cechach ważnych w pracy miałby wnioskować dyrektor ds. personalnych na podstawie informacji, że kandydat ma 52 lata, ma żonę i jest katolikiem? A nawet wiadomość, że jest „inżynierem budowy maszyn”, nie na wiele się przydaje, jeśli ma on 52 lata. Co robił od czasu ukończenia studiów? Czy pracował w dziale konstrukcyjnym, w dystrybucji, w produkcji? Przygotowywał ekspertyzy czy kierował działem firmy zatrudniającym 2 osób? Pracował w branży samochodowej, u średniej wielkości producenta filtrów czy może w biurze zajmującym się ekspertyzami eko-logicznymi? W gazetach można znaleźć mnóstwo podobnych ogłoszeń , co przypuszczalnie jest powodem, dla którego ogłoszeniodawcy uznają, że widocznie tak powinny one wyglądać, chociaż są mało skuteczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>