przygotowanie koncepcji i organizowanie wewnętrznego ośrodka out-placementu,

– doradztwo dotyczące wyposażenia infrastrukturalnego – zarządzanie wewnętrznym ośrodkiem outplacementu,

– konsultacje indywidualne, dyżury, „gorąca linia” dla wszystkich pra-cowników,

– szkolenie osób wybranych do pracy w ośrodku outplacementu,

– nadzór nad całym procesem doradczym,

– ocena procesu doradczego.

Grupy docelowe usług outplacementowych

Z powyższych rozważań wynika, że zwalniani pracownicy nie są dzisiaj jedynymi grupami docelowymi, do których specjaliści ds. outplacementu kierują swoje usługi. Mogą z nich skorzystać także następujące grupy:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>