Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

Często klient miesiącami czeka na otrzymanie świadectwa pracy, i to nawet wtedy, gdy dobre świadectwo stanowi część umowy rozwiązującej stosunek pracy. Naciskam, by jak najszybciej żądać wystawienia tego do-kumentu. Im dłużej klient zwleka, tym więcej czasu może pochłonąć uzyskanie świadectwa. Nawet członkowie kadry kierowniczej szybko za-pominają o świadectwie pracy, gdy opuszczą firmę. Ponieważ klienci bez-pośrednio po otrzymaniu wypowiedzenia mają skłonność do unikania kontaktów z przedsiębiorstwem, w pojedynczych wypadkach podejmuję się funkcji pośrednika.

Mimo że z zasady doradzam, by pisać życiorys zawodowy dopiero po dokładnym przyjrzeniu się własnym umiejętnościom oraz nowym celom , klienci chcą zwykle jak najszybciej go przygotować, by móc natychmiast odpowiadać na interesujące ogłoszenia o pracy bądź oferty spotkania z potencjalnym pracodawcą. Podczas programu outplacementu i w miarę nabywania doświadczeń w zakresie poszukiwania pracy życiorys i tak ule-gnie niejednej zmianie. Należy go więc stale modyfikować i dopasowywać do każdego stanowiska, o jakie się ubiegamy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>