Przygotowanie do uczestnictwa w programie outplacementu

Uczestnicy otrzymują zaproszenie do wzięcia udziału w szkoleniu wraz z prośbą, by przynieśli ze sobą wszystkie posiadane dokumenty aplikacyjne, stare życiorysy i listy motywacyjne, odrzucone aplikacje, fotografie dołączane do podań oraz interesujące ogłoszenia o pracy – wszystko to ułatwi konsultantowi poznanie ich potrzeb. Uczestnicy dostają również kwestionariusz służący do określenia typu osobowości według teorii Myers-Briggs (MBTI)4, który powinni wypełnić i odesłać prowadzącemu najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem zajęć. Ponadto na początku szkolenia każdy otrzymuje segregator z arkuszami roboczymi.

Dzień 1 – przedpołudnie. Nastawienie psychiczne uczestników na początku szkolenia. Pierwszego dnia nastrój uczestników waha się zazwyczaj między frustracją i rozczarowaniem a wściekłością na przedsiębiorstwo i poczuciem bezsilności. Na udział w programie outplacementu zwolnieni pracownicy często decydują się niechętnie wielu z nich nigdy nie szukało pracy – w Niemczech dotyczy to nierzadko uczestników z nowych landów – albo też już dawno nie było w takiej sytuacji, chcą się więc dowiedzieć, jakie sztuczki stosują dyrektorzy ds. personalnych w rozmowie kwalifikacyjnej i jak wygląda „poprawne” staranie się o pracę. Uczestnikami często powoduje też chęć skorzystania z bezpłatnej oferty lub obawa, że wykluczenie z grupy biorącej udział w programie outplacementu mogłoby mieć dla nich negatywne konsekwencje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>