Przy starannej analizie ogłoszeń

Przy starannej analizie ogłoszeń szybko się okazuje, że nie wynika z nich jednoznacznie, jak wyglądają wymagania merytoryczne, jaka jest struktura filii lub działu firmy, nie wiadomo, czy nie przechodzi ona właśnie procesu restrukturyzacji. Wiele pytań pozostaje zatem bez odpowiedzi. Jak wszyscy klienci pan Kramer zaczyna snuć domysły, co też mają oznaczać poszczególne sformułowania. Daje to okazję do porozmawiania z przedsiębiorstwem. Nie powinno się nigdy wysyłać dokumentów bez uprzedniego nawiązania telefonicznego kontaktu. Niestety, to zalecenie najczęściej się lekceważy. Klienci ciągle przyznają, że nie kontaktowali się wcześniej z firmą, bo czuli się niezręcznie, bo nie wiedzieli, o co mieliby pytać, bo nie znali numeru telefonu… Z mojej wieloletniej praktyki wynika, że decydują się na kontaktowe rozmowy telefoniczne dopiero wtedy, gdy doznają licznych rozczarowań, codziennie wyjmując mnóstwo listów odmownych ze skrzynki pocztowej. Następnie zaś ze zdumieniem konstatują, że dostają wyraźnie więcej zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne, gdy przed wysłaniem pisemnej oferty odważyli się na wstępny telefon.

Dzwonić do przedsiębiorstwa trzeba również wtedy, gdy w ogłoszeniu pada prośba o wyłącznie pisemne zgłoszenia i nie ma podanego numeru telefonu. W sprawie tej istnieje konflikt interesów dyrektora ds. personalnych oraz konsultanta ds. outplacementu i jego klienta. Przedsiębiorstwa często zaznaczają, że oczekują wyłącznie pisemnych zgłoszeń, gdyż nie chcą, by telefony od dużej liczby kandydatów przeszkadzały im w pracy. Jednak z punktu widzenia osoby szukającej zatrudnienia i konsultanta ten akurat interes firmy można zlekceważyć. Wstępna rozmowa i uzyskane tą drogą informacje mają tak ogromne znaczenie dla kandydata, że nawet najposłuszniejszy człowiek powinien zignorować zawarte w ogłoszeniu polecenie .

Wstępną rozmowę z potencjalnym pracodawcą trzeba jednak starannie przygotować . Pan Kramer powinien się dokładnie zastanowić, jakie pytania chciałby zadać. Jednocześnie musi rozważyć, w jaki sposób mógłby ominąć przeszkody piętrzone przez „niechętnych” rozmówców i porozmawiać z właściwą osobą. Pytania mogą dotyczyć niejasnych sformułowań w ogłoszeniu o pracę oraz przedsiębiorstwa, stanowiska i przyszłego zakresu zadań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>