Przedstawianie niepowodzeń

Ze szczególną starannością należy przygotować omówienie swoich słabych stron i niepowodzeń oraz wyjaśnienie ich genezy. Często klienci żywią lękliwą nadzieję, że uda im się jakoś prześlizgnąć nad tymi kwestiami. Czasami rzeczywiście tak się dzieje, jednak strach przed odkryciem ewentualnych mankamentów sprawia, że ludzie stają się niepewni siebie i spię- ci. Moim klientom radzę więc, by za pomocą odpowiednio wygładzonej wersji śmiało wyjaśniali, dlaczego:

– ich studia trwały dwadzieścia semestrów lub nie zostały ukończone,

– podjęli edukację zawodową dopiero po dłuższym pobycie w Indiach,

– wielokrotnie zmieniali kierunek studiów lub zawód, nie najlepiej znają angielski,

– byli przez pewien czas bezrobotni lub dwukrotnie odchodzili z przed-siębiorstw podczas okresu próbnego.

Staranne przygotowanie wystąpienia pozwala wytłumaczyć wszelkie tego rodzaju kwestie. Może się zdarzyć, że wzmianka o nich spowoduje, iż klient nie zostanie zatrudniony. Jeżeli jednak w trakcie całej rozmowy spodziewa się on, że lada chwila dyrektor ds. personalnych odkryje jego niepowodzenia, będzie zdenerwowany i z pewnością nie zrobi dobrego wrażenia. Lepsze będzie więc wyjaśnienie życiowych potknięć i zdobycie się na odrobinę samokrytyki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>