Przedsiębiorcy

stymulatora rozwoju: – przedsiębiorcy: menedżer analizuje możliwości i inicjuje programy rozwoju firmy, wprowadza zmiany, inicjuje badania naukowe i zachęca pracowników do przedstawiania własnych pomysłów związanych z produktem i organizacja

arbitra: menedżer reaguje na konflikty pojawiające się w przedsiębior-stwie i na wszelkie typy krytyki, rozwiązuje i usprawnia struktury orga-nizacyjne, a także usuwa negatywne zjawiska w działaniu firmy

alokatora zasobów: menedżer rozprowadza zasoby (finansowe i inne) i ustala priorytety, uczestniczy i pomaga w opracowaniu budżetu firmy, decyduje o wymianie pracowników, urządzeń itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>