Prywatne agencje pośrednictwa pracy

Dla pana Kramera jako menedżera prywatni pośrednicy są mniej interesujący. Klientom na innych szczeblach hierarchii służbowej polecam włączenie również tej możliwości do strategii szukania pracy. Zdumiewającym trafem menedżerowie żywią często ogromne zastrzeżenia wobec tej grupy zawodowej i irracjonalne obawy, których niejednokrotnie nie jestem w stanie pojąć. Każdy słyszał coś o pośrednikach, którzy dopuszczali się strasznych rzeczy wobec bezradnych osób poszukujących zatrudnienia. Po raz kolejny staram się nieco otrzeźwić rozemocjonowanych klientów. Z pewnością wśród pośredników, jak wszędzie, trafiają się „czarne owce”. Jednak większość osób, także te bez wyższego wykształcenia, nie jest bezradna wobec pośredników i znakomicie potrafi sobie wyrobić opinię o jakości pracy danego fachowca .

Agencje pośrednictwa pracy i firmy pośredniczące w zatrudnianiu pracowników czasowych. Doświadczenie uczy, że prywatne agencje pośrednictwa pracy i firmy po-średniczące w zatrudnianiu pracowników czasowych stanowią bardzo dobrą szansę na zdobycie posady. Pośrednicy pełnią tę samą funkcję wobec pracowników o różnych kwalifikacjach i ze wszystkich szczebli hierarchii służbowej co doradcy personalni i „łowcy głów” wobec specjalistów i menedżerów. Radzę klientom, by zaraz na początku kampanii poszukiwania pracy dokonali przeglądu agencji, korzystając z Internetu lub adresowej listy branżowej. Jeżeli z ogłoszenia nie da się wywnioskować, na potrzeby jakich branż, zawodów lub grup pracowników pracuje dana agencja, można łatwo to sprawdzić w rozmowie telefonicznej. Podczas rozmowy klient musi myśleć także i o tym, że nie chodzi tu o zwykłe zasięgnięcie języka, lecz o możliwość zaprezentowania się za pomocą dwuminutowej autoreklamy. Rozmowę trzeba również wykorzystać do wywarcia pozytywnego wrażenia na rozmówcy i zyskania propagatora własnych interesów. Należy ją odnotować w terminarzu jak wszystkie inne rozmowy kontaktowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>