Program warsztatów

Warsztaty dotyczące zwalniania pracowników powinny być prowadzone w możliwie małych grupach, by uczestnicy mogli z nich odnieść jak największy pożytek. Odnośnie do długości ich trwania uważam, że dzień lub pół dnia wystarczy, by przyniosły one oczekiwane efekty. Podczas zajęć omawia się techniki prowadzenia rozmowy, dokładnie przedstawia pakiet świadczeń dla zwalnianych osób, a przede wszystkim wyjaśnia, jakie emocje pojawiają się u osoby informującej pracownika o wypowiedzeniu, i tłumaczy, jak postępować, aby nie urazić jego uczuć.

Zajęcia rozpoczynamy od rozmowy o doświadczeniach uczestników w prowadzeniu rozmów i od ustalenia, jakie mają z tym trudności. Podczas warsztatów pracujemy, wykorzystując wskaźnik typu osobowości

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>