Powyższe wątpliwości

Powyższe wątpliwości wzmacnia nieporozumienie, którego przyczyna tkwi w samym słowie „outplacement”. Często zakłada się, że konsultant ds. outplacementu pomaga przedsiębiorstwu dyskretnie pozbyć się menedżerów. W rzeczywistości termin ten oznacza „przemieszczenie” zainteresowanej osoby z jednej firmy do drugiej. Z idealną sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy klient dzięki usługom konsultanta znajduje nową pracę jeszcze przed upływem terminu wypowiedzenia i ani przez chwilę nie pozostaje bezrobotny.

Koniecznie trzeba też podkreślić, że przedsiębiorstwo dopiero wówczas zatrudnia konsultanta ds. outplacementu, gdy podejmie już decyzję o rozstaniu się z konkretną osobą lub grupą pracowników. Niekiedy kon-sultant bywa włączany w prace nad sposobem przeprowadzania redukcji zatrudnienia, nigdy jednak nie ma wpływu na podejmowanie decyzji

zwolnieniach. Powody są oczywiste – trudno wyobrazić sobie zaufanie – 1 otwartość w relacjach konsultanta z klientem, gdyby ten ostatni wiedział, że konsultant przyczynił się do zwolnienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>