Powód szukania pracy

Gdy pan Kramer ustali w rozmowie telefonicznej z potencjalnym pra-codawcą, jakie elementy jego doświadczenia zawodowego mogą być dla firmy szczególnie interesujące, może wspomnieć o nich raz jeszcze w liście motywacyjnym, podając odpowiednie przykłady. Materiał do tego uzyskał dzięki ćwiczeniom AHA . Dodatkowo może zamieścić krótką informację o swych umiejętnościach kluczowych lub cechach, które cenili jego uprzedni przełożeni lub współpracownicy.

Musi podać powód szukania pracy, niezależnie od tego, czy jest bezro-botny, czy też ubiega się o dane stanowisko, pracując nadal w innej firmie. Adresata interesuje także możliwy termin rozpoczęcia pracy przez pana Kramera. Często klienci mają opory przed zadeklarowaniem, że są gotowi natychmiast podjąć pracę z racji bezrobocia czy zwolnienia z pracy. Powin-ni jednak wziąć pod uwagę, że możliwość natychmiastowego rozpoczęcia pracy może być dla przedsiębiorstwa wyjątkowo ważna. Długie okresy wypowiedzenia nierzadko stanowią problem dla nowego pracodawcy. Nie powinno się natomiast podawać wysokości oczekiwanych poborów, chyba że kandydat jest w tym szczęśliwym położeniu, iż nie musi nigdzie praco-wać, jeśli nie otrzyma satysfakcjonującej pensji .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>