„Potrzebuję pańskiej rady” – strategia pretekstu

Systematyczne korzystanie z utworzonej sieci kontaktów i jednoczesne nawiązywanie nowych znajomości jest czasochłonne i żmudne, ale przynosi rezultaty. Jawnym celem tej strategii, której realizację należy rozpocząć już w pierwszym dniu poszukiwania pracy, jest uzyskanie informacji o nowych dziedzinach zawodowych, szansach na rynku pracy, przedsię-biorstwach, stanowiskach lub też warunkach mikropolitycznych w przed-siębiorstwach. Celem ukrytym „strategii pretekstu” jest wywarcie na rozmówcy wrażenia osoby sympatycznej i kompetentnej za pomocą rozsądnych i przemyślanych pytań oraz zręcznego przedstawienia własnej biografii zawodowej49. To z kolei może spowodować, że rozmówca przypomni sobie o kliencie, gdy będzie potrzebował pracownika lub gdy usłyszy, że ktoś inny dysponuje wakatem.

Nigdy nie powinno się pytać wprost o możliwość zatrudnienia. Ogólnie sformułowana prośba daje równie niewiele co zdanie – „Proszę pamiętać o mnie, kiedy usłyszy pan o jakiejś ciekawej pracy…”. Jeżeli klient rozpoczyna rozmowę od informacji, że właśnie określa swą nową drogę zawodową, i pyta o nieznaną mu dziedzinę lub szanse w konkretnym segmencie rynku pracy, rozmówca od razu się orientuje, że ma do czynienia z człowiekiem poszukującym zatrudnienia. Wie również, że dzięki udzieleniu odpowiednich wiadomości może mu ułatwić podjęcie ważnej decyzji. Nie można zmuszać rozmówcy do bezpośredniej deklaracji, czy uważa klienta za osobę nadającą się do danego zajęcia lub czy w ogóle posiada informacje na temat wolnej posady. Ewentualne złożenie oferty pracy należy pozostawić całkowicie w gestii rozmówcy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>