Postępy

Pan Kramer ma już pewne doświadczenia w poszukiwaniu pracy. Zrozumiał, że do niczego nie prowadzi niesystematyczna penetracja rynku pracy, podczas której okresy intensywnej działalności przeplatają się z okresami wypełnionymi snuciem próżnych spekulacji w domu. A także – last but not least – zrozumiał, że dawane w dobrej wierze rady i przestrogi samozwańczych ekspertów niewiele mu pomagają. Niezależnie od tego, czy sytuacja jest trudna, czy nie, nie uniknie systematycznej pracy nad poznaniem rynku pracy. Ze względu na intensywne przygotowania i raczej pozytywne doświadczenia ostatnich tygodni nie będzie miał trudności z opracowaniem szczegółowych posunięć na najbliższe sześć miesięcy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>