Posiadanie autorytetu

Posiadanie autorytetu znakomicie pomaga menedżerowi w spełnianiu wszystkich jego funkcji, ułatwia mu zwłaszcza bycie odważnym, by służyć sprawie, na której mu zależy. Autorytet menedżera wywiera wielostronny wpływ na zachowanie pracowników, a szczególnie:

podnosi efektywność pracy kierowniczej i organizatorskiej integruje zespół pracowniczy i tworzy przyjazną atmosferę pracy $ zwiększa skuteczność wychowawczego oddziaływania na ludzi, podnosi morale ich działania

® pobudza inicjatywy do wzrostu efektywności i poprawy jakości pracy. Widać z tego wyliczenia, że autorytet spełnia ogromnie ważną rolę w kierowaniu (zarządzaniu) ludźmi. Należy go zatem chronić i umacniać, a kiedy dojdzie do jego osłabienia lub utraty starać się szybko odzyskać go na nowo. Autorytet trudno się zdobywa i trudno utrzymuje, ale za to łatwo się traci. Najbardziej pożądaną formą autorytetu jest zawsze autorytet rze-czywisty (nieformalny), gdyż nim cieszy się człowiek, którego walory oso-biste (wiedza, umiejętności, zasady moralne, urok osobisty, itp.) są bardziej znaczące niż atrybuty zajmowanej przez niego pozycji w organizacji. Taki autorytet rokuje szybki sukces, niezależnie od tego czy to, co jest uznane, rzeczywiście na uznanie zasługuje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>