Pomoc w znalezieniu nowej pracy

Najważniejszą rzeczą dla wszystkich pracowników i tradycyjnym zada-niem programu outplacementu jest wsparcie w poszukiwaniu zatrudnie-nia. Zwalnianym pracownikom należy jak najszybciej udzielić pomocy, nie dopuszczając, by odizolowali się od świata po odejściu z przedsiębiorstwa. W wypadku członków kadry kierowniczej trzeba rozpocząć intensywne konsultacje natychmiast po wręczeniu im wypowiedzenia – pozwala to nadać ramy organizacyjne postępowaniu klienta, a on sam może szybko osiągnąć pierwsze sukcesy.

Przeprowadzając duże redukcje zatrudnienia, powinno się jak najszyb-ciej przystąpić do realizacji programów pomagających pracownikom w znalezieniu nowego zajęcia, przede wszystkim wówczas, gdy trzeba za pomocą bodźców finansowych nakłonić personel do dobrowolnej rezy-gnacji z pracy .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>