Podjęcie działania

ki mierzonego procesu lub zjawiska) sytuacja w organizacji staje się wyjąt-kowa i wymaga zaangażowania kierownictwa organizacji. Porównanie „jest” z „powinno by” polega na zestawieniu rzeczywistych wartości mierników oceny sytuacji z przyjętymi poziomami kryterium sukcesu. Prowadzi to do wyboru przypadków wyjątkowych, określenia ich przyczyn oraz podjęcia działania przez odpowiedniego kierownika.

Podjęcie działanie powinno doprowadzić do zlikwidowania przyczyn powstania sytuacji wyjątkowej ewentualnie do ustalanie nowych wartości kryterium sukcesu, adekwatnych do zmiennych okoliczności.

Zarządzanie przez wyjątki jest techniką pozwalającą na zaoszczędzenie czasu, skoncentrowanie działalności kierowniczej na prawdziwych problemach zarządzania, ułatwienie i uproszczenie decyzji oraz uwidocznienie kryzysowych tendencji i problemów w organizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>