Podejście organizacyjne

Podejście organizacyjne do procesu zarządzania polega na rozpatrywa-niu procesu zarządzania poprzez pryzmat cyklu działania zorganizowanego, który w najprostszej postaci składa się z trzech etapów:

preparacji, realizacji kontroli. W tym podejściu do procesu zarządzania wyróżnia się szereg czynności wykonywanych przez zarządzających, które umożliwiają jego realizację.. Można wskazać tu:

wybór zadania, $ przekonanie podwładnych do ogólnie sformułowanego zadania, określenie zadań szczegółowych oraz terminów (czasem nawet sposo-bów) ich wykonania,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>