Po upływie tygodnia lub dwóch tygodni

Jeśli jest to możliwe ze względów finansowych, doradzam rozłożenie szkolenia na kilka sesji w ciągu dłuższego czasu. Rozsądnym posunięciem jest zaplanowanie dwóch dni zajęć na początku programu outplacementu i przeznaczenie jednego dnia na odświeżenie wiadomości tydzień lub dwa tygodnie później. Można wówczas skontrolować działania podjęte przez uczestników, wyjaśnić nieporozumienia i skorygować błędy. Taki układ szkolenia daje czas na przyswojenie przekazywanej na nim wiedzy oraz na jej praktyczne zastosowanie, a także na przeprowadzenie pierwszych prób na rynku pracy. Podczas dnia poświęconego na odświeżenie wiadomości uczestnicy przygotowują również dokumenty aplikacyjne, w razie trudności otrzymując pomoc od konsultanta.

Po upływie tygodnia lub dwóch tygodni można zaproponować kolejne zajęcia trwające pół dnia. Pracownicy mogą wówczas ponownie zdać relację z przebiegu kampanii poszukiwania pracy, uzyskać pomoc i zasięgnąć rady oraz wymienić doświadczenia. Półdniowe spotkanie można także wykorzystać na szersze omówienie wybranych zagadnień, np. rozmowy kwalifikacyjnej czy wysyłania do firm ofert podjęcia pracy, ponieważ dopiero w praktyce okazuje się, z jakimi trudnościami trzeba się liczyć w realizacji teoretycznych założeń. Podczas tygodni wolnych od zajęć szkoleniowych powinna działać „gorąca linia”, dzięki której pracownicy mogą skontaktować się z konsultantami i zadać im pilne pytania. Bezpośrednio po każdej sesji szkoleniowej należy także zorganizować regularne spotkania konsultacyjne, co umożliwi długoterminową opiekę (coaching) nad pracownikami podczas prowadzonej przez nich kampanii poszukiwania pracy.

Ponieważ z mojego doświadczenia wynika, że sprawowanie długoter-minowej opieki nad pracownikami jest koniecznym warunkiem odniesienia przez nich sukcesu, lepiej jest rozłożyć program outplacementu na krótsze sesje w ciągu dłuższego czasu. Jest to korzystniejsze dla pracowników niż skondensowane szkolenie – może ono wprawdzie stać się potężnym bodźcem do działania, ale, jak uczy doświadczenie, zapal ten szybko słabnie pod wpływem pierwszych trudności. Nawet jeśli firma dysponuje ograniczonymi środkami, należy we współpracy z konsultantem ds. outplacementu opracować program oferujący pracownikom wsparcie w jak najdłuższym okresie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>