Po kontaktowej rozmowie telefonicznej

W liście motywacyjnym pan Kramer nawiązuje do przeprowadzonej rozmowy telefonicznej i omówionego podczas niej zakresu zadań. Dziękuje za udzielone informacje, musi też wykazać w odpowiednio dostosowanym życiorysie i liście motywacyjnym, że rzeczywiście zrozumiał, dlaczego przedsiębiorstwo chce obsadzić dane stanowisko. Musi mniej mówić

sobie, a bardziej koncentrować się na problemach firmy i własnych doświadczeniach w rozwiązywaniu podobnych trudności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>