Czym jest outplacement

Jako konsultantce ds. outplacementu niełatwo mi mówić o własnym za-wodzie. Mimo że programy outplacementu są coraz popularniejsze w przedsiębiorstwach i coraz częściej omawiane w mediach, spotykam się nadal z nieporozumieniami, niewiedzą i zastrzeżeniami wobec tej kon-cepcji. Wielu moich rozmówców myli outplacement z outsourcingiem bądź też z doradztwem personalnym, inni zaś uważają, że konsultanci ds. outplacementu pomagają przedsiębiorstwom w pozbyciu się bez rozgłosu nielubianych pracowników. Gdy wyjaśniam, że konsultant ds. outplace-mentu przede wszystkim pomaga znaleźć nową pracę członkom kadry kierowniczej, którzy nie z własnej woli musieli odejść z firmy, i że jest to usługa opłacana przez byłego pracodawcę, zdumienie jest wielkie. Dlaczego przedsiębiorstwo miałoby to robić? Niektórzy przyjmują perspektywę zwalnianego menedżera: „A nie lepiej by było, gdyby wziął wyższą odprawę i na własną rękę szukał nowego zajęcia?”.

Read More

Co wywołuje w informatorach poczucie porażki

Jeżeli klient nie stosuje powyższej strategii i pyta wprost o możliwość zatrudnienia, prawdopodobieństwo, że rozmówca dysponuje akurat od-powiednim wakatem i ponadto uważa klienta za właściwego kandydata, jest niewielkie. Jeżeli uznał go za interesującą i sympatyczną osobę, a nie ma dla niego żadnej propozycji, odczuwa przykrość, że nie może nic dla niego zrobić – a być może dochodzi do wniosku, iż nie okazał się tak wpływowym człowiekiem, za jakiego się uważał. Pojawia się zatem niebezpieczeństwo, że klient wywoła w nim poczucie porażki. Tego nikt nie lubi, a więc może się zdarzyć, że rozmówca będzie się wystrzegał dalszych spotkań z klientem, by nie przeżyć podobnej sytuacji. Jeżeli natomiast dysponuje wolnym stanowiskiem, ale klient nie jest odpowiednim kandydatem, wtedy odczuwa przykrość, że musi wprost negatywnie go ocenić. W obu przypadkach kontakt z klientem kojarzy mu się z przykrymi doznaniami i w miarę możności będzie go unikał.

Read More

Aby dodać wartość

W amerykańskiej, znanej na całym świecie, firmie AT&T wyznaje się pogląd, że przemyślenie sposobu traktowania norm przez kierownictwo może prowadzić do konstruktywnego ich podwyższenia i do osiągania odpowiedniej

efektywności. W dążeniu do zapewnienia wyższej konkurencyjności zakła-dów w Shreveport w stanie Luizjana na znacznie szerszą skalę międzynaro-dową AT&T w 1986 r. nie tylko udoskonalił podstawowe operacje produk-cyjne, ale doprowadził też do zmiany sposobu postępowania kierownictwa w odniesieniu do efektywności działania, wdrożył system dostaw „dokładanie na czas” i bardziej rygorystyczne metody oceny jakości. W efekcie poprawiła się

Read More

Kto odpowiada na ogłoszenia o poszukiwaniu pracy

Proszę pana Kramera, by realistycznie oceniał sytuację zwiazaną z ogłoszeniem o poszukiwaniu pracy. Po ukazaniu się anonsu spotka się z różnymi reakcjami, nie tylko takimi, jakich by oczekiwał. Doświadczenie mi mówi, że reakcje na opublikowane ogłoszenie o poszukiwaniu pracy można podzielić na trzy kategorie.

Kategoria 1. Na ogłoszenie odpowiadają osoby świadczące usługi finansowe, przedstawiciele firm zajmujących się sprzedażą bezpośrednią oraz przedsiębiorstwa, które kuszą wysokimi dochodami w zamian za sprzedaż ekspresów do kawy. Oczywiście nie mam nic przeciwko świadczeniu usług finansowych, jeśli tylko klient tym się zainteresuje. Z reguły jednak kontaktujące się osoby nie zwracają uwagi na wcześniejsze doświadczenia klienta, lecz zwracają się do wszystkich ogłoszeniodawców, którzy dali do zrozumienia, że szukają zarobku. Z tego też powodu rzadko się zdarza, by ogłoszenie i odpowiedź na nią pasowały do siebie.

Read More

Jak dobrać uczestników szkoleń

Z zasady doradzam tworzenie stosunkowo jednorodnych grup podobne kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i ta sama grupa wiekowa ułatwiają dopasowanie tematyki i metodyki szkolenia do jego uczestników. Jeżeli program outplacementu realizuje się tylko dla jednego działu, części zakładu lub średniej wielkości przedsiębiorstwa, zorganizowanie jednorodnych grup jest trudne ze względu na małą liczbę pracowników. W takich wypadkach w naszej firmie proponujemy rozwiązanie pośrednie między outplacementem indywidualnym a grupowym, czyli oferowanie zarówno porad grupowych, jak i dyżurów konsultantów lub „gorącej linii” mających charakter porad indywidualnych.

Read More

Pozwolić szukać innym

Wielu klientów jest zaskoczonych, gdy w tym punkcie programu outplace- mentu wyjaśniam im, że nie muszą szukać pracy samodzielnie, lecz powinni również pozwolić innym zajmować się tym w ich imieniu. Uznają, że sprzeciwia się to memu zakazowi bezpośredniego pytania o wolne stanowisko. Tak się jednak nie dzieje. W żadnym wypadku szukający pracy nie powinien bezustannie wypytywać wszystkich wokoło o możliwość zatrudnienia. Musi dbać o to, by indagowane osoby same zainteresowały się znalezieniem dla niego zajęcia lub wyświadczyły mu przysługę poprzez podanie jego nazwiska trzeciej osobie.

Read More

Kiedy powinno odbyć się szkolenie

Po pierwsze, szkolenie nie może być przeprowadzone podczas weekendu! Bez trudu można zauważyć, że terminy szkoleń powinny być dostosowane do typu przedsiębiorstwa. Firma usługowa wymaga na przykład innego zaplanowania szkoleń niż instytucja publiczna czy zakład produkcyjny. Następnie należy wziąć pod uwagę edukacyjne doświadczenia uczestników. Robotnikom przemysłowym o niskim wykształceniu należy zaproponować krótsze sekwencje szkoleniowe wraz z możliwością indywidualnego pogłębienia wiedzy. Nawykli do uczenia się pracownicy z wyższym wykształceniem mogą podczas intensywnego, trzydniowego szkolenia zdobyć wystarczającą wiedzę, by bez dodatkowej pomocy poruszać się na rynku pracy.

Read More

Omówienie sytuacji finansowej klienta

Ponieważ kłopoty bytowe są szczególnym obciążeniem dla klienta, zaleca się na samym początku wyjaśnić jego sytuację finansową. Mogłoby się wydawać, że konsultant nie musi tego proponować. Nieodmiennie jednak okazuje się, że po otrzymaniu wypowiedzenia klienci tak są zajęci emocjonalnym uporaniem się z tą wiadomością, że nie dostrzegają pod-stawowych spraw do załatwienia. Zdumiewa zresztą, że menedżerowie, zajmujący się w pracy na co dzień zarządzaniem finansami, nie zawsze orientują się w swych prywatnych zasobach. Ponadto ustalenie, jak długo klient może pozwolić sobie na życie na dotychczasowym poziomie bez podjęcia nowej pracy, jest ważne nie tylko dla niego, lecz również dla rodziny, zwłaszcza gdy jest ona wyłącznie na jego utrzymaniu.

Read More

Powyższe wątpliwości

Powyższe wątpliwości wzmacnia nieporozumienie, którego przyczyna tkwi w samym słowie „outplacement”. Często zakłada się, że konsultant ds. outplacementu pomaga przedsiębiorstwu dyskretnie pozbyć się menedżerów. W rzeczywistości termin ten oznacza „przemieszczenie” zainteresowanej osoby z jednej firmy do drugiej. Z idealną sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy klient dzięki usługom konsultanta znajduje nową pracę jeszcze przed upływem terminu wypowiedzenia i ani przez chwilę nie pozostaje bezrobotny.

Read More

Pilotowanie ofert podjęcia pracy

Pilotowanie złożonych ofert to najważniejsze zadanie pana Kramera w naj-bliższych tygodniach – musi dzwonić do firm, nie zaniedbując jednocześnie innych sposobów szukania pracy: ogłoszeń i budowania sieci kontaktów. I w tym wypadku potrzebna mu będzie wytrwałość i spora odporność na niepowodzenia – jeżeli na dziesięć wysłanych ofert podjęcia pracy, odpowie jedno przedsiębiorstwo, to naprawdę nieźle. Ale nawet jeśli pan Kramer wysłał pięćdziesiąt ofert, a otrzymał tylko trzy zaproszenia na spotkanie, musi pamiętać, że nie dostałby ani jednego, gdyby nie włożył w to przedsięwzięcie tak dużego wysiłku. Klient musi to sobie powtarzać, gdy porównuje nakład pracy i wyniki.

Read More

Oprócz utrzymywania osobistego kontaktu

W Niemczech menedżerowie powinni również nawiązać kontakt z Centralnym Urzędem Pośrednictwa Pracy (Zentralstelle fur Arbeitsver- mittlung – ZAV). Metoda postępowania jest podobna do opisanej powyżej, tu jednak stały kontakt osobisty jest szczególnie ważny. Doradcy Centralnego Urzędu często już uskarżali się, że wkładają wiele wysiłku w pracę z klientem, a rzadko są przez niego informowani, w jakim stopniu wykorzystał otrzymane zalecenia, czy skontaktował się ze wskazanymi osobami i czy udało mu się odnieść sukces dzięki ich pośrednictwu. Tym lepsze wrażenie sprawia klient, który od czasu do czasu powiadamia o swych sukcesach lub porażkach i dowodzi swym zachowaniem, że potrafi docenić działania urzędu.

Read More

Nawiązanie kontaktu z przedsiębiorstwem

Kontaktując się z przedsiębiorstwem, które nie szuka pracowników za pomocą ogłoszeń, należy przede wszystkim pamiętać o lakoniczności. Rozważania na temat przedsiębiorstwa, jego obecności na rynku i atrakcyjności dla osoby składającej ofertę uważam za zbędne. Również w liście towarzyszącym ofercie podjęcia pracy dłuższe wywody na temat biografii zawodowej, przedstawionej już przecież w dołączonym życiorysie, nie przydadzą się na wiele.

Read More

Budowanie sieci kontaktów

Klient powinien od razu zacząć realizować strategię wykorzystywania swoich kontaktów osobistych: odświeżać te, które już istnieją, i zdobywać nowe . Ta rada nie zawsze odpowiada życzeniom klientów. Po otrzymaniu wypowiedzenia często pojawia się u nich silne pragnienie wycofania się z życia społecznego. Nieodmiennie muszę więc przekonywać klienta, że nawiązywanie licznych kontaktów jest bardzo pomocne w zdobyciu zatrudnienia. Rozmowy mogą go ponadto zainspirować, nasunąć mu nowe pomysły, a także – co bardzo ważne w jego sytuacji – wyraźnie poprawić nastrój. Niestety, zawsze jednak muszę również podkreślać, że do odnie-sienia sukcesu nie wystarczą dobre pomysły i pomocny konsultant, lecz potrzebne jest także zdyscyplinowanie i wytrwałość. Wykorzystywanie strategii budowania sieci kontaktów jest istotnym warunkiem zdobycia zatrudnienia, ale wymaga to konsekwencji.

Read More

Dlaczego rosnąca inflacja jest aż tak niebezpieczna dla zwykłego konsumenta ? – blog o finansach

Od kilkunastu miesięcy inflacja w strefie euro , oraz generalnie w dużych gospodarkach europejskich bije rekordy jeśli chodzi o jej niski poziom. Z tak niskim poziomem inflacji nie mieliśmy do czynienia od lat , tak więc jest to na pewno dobry moment aby zastanowić się czym grozi wyższa inflacja (rosnąca) , oraz jak wielki koszt musi ponieść społeczeństwo aby inflacja znowu znalazła się na dosyć niskim poziomie. A więc na samym początku przypomnijmy sobie dokładnie w jaki sposób jest mierzona , oraz jak definiujemy inflację. Inflacja jest to wzrost cen koszyka inflacyjnego mierzona w określonym czasie oraz terytorium...

Read More

Czy program mieszkanie plus rozrusza gospodarkę ? – kredyt

Jednym z najbardziej oczekiwanego (oprócz oczywiście 500 plus) rządowego programu mającego mieć znaczny wpływ na przyszły rozwój gospodarczy Polski , jest bez wątpienia program mieszkanie plus. Program będzie polegał na tym , że rząd przy pomocy funduszy skarbu państwa , oraz należących do niego gruntów będzie budował mieszkania na wynajem. Aby móc wynająć od rządu takie mieszkanie , będzie trzeba spełnić szereg kryteriów , w tym najważniejsze to kryterium dochodowe na osobę w rodzinie. W przypadku , gdy będziemy regularnie płacić wszelkie konieczne opłaty za nasze mieszkanie po około trzydsiestu latach takiego wynajmu , będziemy mogli takie mieszkanie wykupić na własność...

Read More