Outplacement

Outplacement pojawił się w Niemczech w latach osiemdziesiątych i od tego czasu zyskał dużą popularność. Często jednak odnosi się wrażenie, że zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tej koncepcji mają mgliste wy-obrażenie o tym, na czym właściwie polega outplacement, i o metodach jego przeprowadzania. Napisałam tę książkę, ponieważ po blisko dziesięciu latach zajmowania się doradztwem w dziedzinie outplacementu jestem przekonana, że dzięki pomocy specjalisty nawet przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji może przeprowadzić redukcję personelu w sposób satysfakcjonujący wszystkich zainteresowanych. Wsparcie takie jest też przydatne każdemu, kto chce bądź musi szukać nowego zajęcia.

Książka skierowana jest przede wszystkim do menedżerów zamierzają-cych realizować w swoich firmach program outplacementu, konsultantów, którzy biorą udział w takich programach, oraz do studentów interesujących się tym nowym instrumentem polityki personalnej. Pożyteczne wskazówki znajdą tutaj również osoby zajmujące się pośrednictwem pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>