Outplacement w praktyce

Jak poznać – Katalog z Bochum mocne strony – Ankieta dotycząca umiejętności radzenia sobie ze stresem swej – „Kotwice kariery” osobowości – Samoocena i ocena przez innych

Miio zobaczyć, jak panu Kramerowi po dwóch tygodniach od pierwszej naszej rozmowy wyraźnie poprawił się nastrój. Przychodzi na kolejne spo-tkania i opowiada, że po wielu przeprowadzonych rozmowach pojawiły się dwie interesujące propozycje, co nastraja go bardzo optymistycznie. Zona pana Kramera także lepiej się czuje, ponieważ widzi, że mąż w pogodnym nastroju pracuje nad zdobyciem nowej pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>