Outplacement grupowy

Czy program outplacementu można przeprowadzać w formie szkolenia? Gdy programy outplacementu indywidualnego dla specjalistów i menedżerów odniosły bezsprzeczny sukces, wówczas w formie szkolenia zaoferowano tę metodę monitorowanego poszukiwania zatrudnienia pracownikom na niższych szczeblach hierarchii służbowej. Chodziło o to, by w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo dysponuje szczupłymi środkami, jak największa liczba pracowników mogła skorzystać z tej bardzo czasochłonnej formy wsparcia w poszukiwaniu nowego zajęcia. Sukces programu outplacementu zależy jednak nie tylko od odpowiedniego przygotowania przez pracownika dokumentów aplikacyjnych i zaznajomienia go ze strategiami szukania pracy, lecz przede wszystkim od udzielania mu stałej pomocy psychologicznej i organizacyjnej. Jednorazowa porada grupowa nigdy nie przyniesie więc tak dobrych rezultatów jak fachowa opieka konsultanta podczas całej kampanii poszukiwania pracy. Nie powinno się zatem w miarę możności oferować porad grupowych jako jedynej formy pomocy, lecz należy łączyć je z takimi propozycjami doradczymi, jak dy-żury konsultantów czy „gorąca linia”. Usługi te powinny być dostępne dla klientów przez cały czas trwania programu. Nie tylko dodadzą im one bodźca do działania, lecz zapewnią wsparcie podczas całej kampanii poszukiwania pracy. Jednak powodzenie przedsięwzięcia nie jest jedynie rezultatem dobrego doradztwa. Przy redukcji personelu na dużą skalę sukces – w jeszcze większym stopniu niż w wypadku doradztwa indywidualnego – zależy przede wszystkim od liczby ofert pracy w danym regionie.

Warunki skuteczności programu outplacementu grupowego Program outplacementu grupowego może stanowić skuteczne wsparcie dla dużej liczby pracowników zmuszonych do odejścia z przedsiębiorstwa z powodu restrukturyzacji. Sukces tego programu zależy w znacznej mierze od tego, czy:

warunki uczestnictwa w nim zostaną dostosowane do sytuacji uczestników, – oferta obejmuje zarówno szkolenie, jak i długoterminową opiekę nad uczestnikami, forma szkolenia, jego treść i zastosowane w nim metody są dopasowane do zróżnicowanych grup docelowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>