Oprócz utrzymywania osobistego kontaktu

W Niemczech menedżerowie powinni również nawiązać kontakt z Centralnym Urzędem Pośrednictwa Pracy (Zentralstelle fur Arbeitsver- mittlung – ZAV). Metoda postępowania jest podobna do opisanej powyżej, tu jednak stały kontakt osobisty jest szczególnie ważny. Doradcy Centralnego Urzędu często już uskarżali się, że wkładają wiele wysiłku w pracę z klientem, a rzadko są przez niego informowani, w jakim stopniu wykorzystał otrzymane zalecenia, czy skontaktował się ze wskazanymi osobami i czy udało mu się odnieść sukces dzięki ich pośrednictwu. Tym lepsze wrażenie sprawia klient, który od czasu do czasu powiadamia o swych sukcesach lub porażkach i dowodzi swym zachowaniem, że potrafi docenić działania urzędu.

Oprócz utrzymywania osobistego kontaktu z urzędem menedżerowie powinni także choćby raz w tygodniu przeglądać ogłoszenia w urzędzie pracy5“. Nawet jeśli nie znajdą tam odpowiednich ofert, mogą zorientować się w popycie na danych pracowników, a także znaleźć adresy firm, których wcześniej nie znali, a do których mogą wysłać ofertę. Na częste skargi na nieaktualność wielu ogłoszeń można odpowiedzieć tylko tyle, że przeglądając oferty raz w tygodniu, trafia się również na aktualne ogłoszenia. Jeśli ktoś zagląda do bazy danych raz na trzy miesiące, natknie się naturalnie na wiele starych ofert. I w tym wypadku obowiązuje zasada, że jedynie systematyczność i regularność wiodą do sukcesu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>