Opracowanie oficjalnej wersji powodów odejścia z firmy

Klienci szczególnie dotkliwie cierpią z tego powodu, że muszą poinformo-wać o swej sytuacji osoby postronne: krewnych, znajomych, sąsiadów lub partnerów handlowych. Zaraz na początku powinno się zatem opracować takie uzasadnienie odejścia z przedsiębiorstwa, które pozwala klientowi za-chować twarz. Oficjalna wersja powodów dymisji musi być starannie prze-analizowana, tak aby mogła sprostać najbardziej szczegółowym pytaniom.

Rozumie się samo przez się, że nie wolno powiedzieć ani jednego złego słowa o byłym pracodawcy, nawet jeśli klient ciągle ma poczucie, że nie-sprawiedliwie go potraktowano. W miarę możności należy omówić z przed-siębiorstwem proponowaną wersję powodu rozstania się z nim i oficjalnie ogłosić ją pozostałym pracownikom . Pomaga to nie tylko klientowi, lecz służy również firmie i jej personelowi, ponieważ podanie oficjalnego uza-sadnienia dymisji, pozwalającego zachować twarz pracodawcy i mene-dżerowi, ucina plotki i spekulacje. Pracownicy nadal zatrudnieni w firmie znajdują się także w łatwiejszej sytuacji, gdy mogą bez wahania powiedzieć partnerom handlowym, dlaczego dana osoba już u nich nie pracuje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>