Omówienie sytuacji finansowej klienta

Ponieważ kłopoty bytowe są szczególnym obciążeniem dla klienta, zaleca się na samym początku wyjaśnić jego sytuację finansową. Mogłoby się wydawać, że konsultant nie musi tego proponować. Nieodmiennie jednak okazuje się, że po otrzymaniu wypowiedzenia klienci tak są zajęci emocjonalnym uporaniem się z tą wiadomością, że nie dostrzegają pod-stawowych spraw do załatwienia. Zdumiewa zresztą, że menedżerowie, zajmujący się w pracy na co dzień zarządzaniem finansami, nie zawsze orientują się w swych prywatnych zasobach. Ponadto ustalenie, jak długo klient może pozwolić sobie na życie na dotychczasowym poziomie bez podjęcia nowej pracy, jest ważne nie tylko dla niego, lecz również dla rodziny, zwłaszcza gdy jest ona wyłącznie na jego utrzymaniu.

Przegląd zasobów finansowych klienta należy przeprowadzić bardzo wnikliwie, biorąc pod uwagę również możliwość skorzystania przez niego z zasiłku dla bezrobotnych. W wypadku dłuższego okresu wypowiedzenia klienci często pomijają tę ewentualność, ponieważ liczą, że zanim się on skończy, znajdą już nową posadę.

Dla klienta wyjaśnienie jego sytuacji finansowej może oznaczać przejście od niejasnych lęków przed przyszłością do realistycznego ustalenia terminu, w jakim najpóźniej powinien zdobyć zatrudnienie. Pozwala to zatem oszacować klientowi, ile czasu może trwać jego kampania poszuki-wania pracy, oraz rozstrzygnąć, czy musi jak najszybciej znaleźć nową posadę, nawet jeśli nie odpowiada ona jego oczekiwaniom merytorycznym i finansowym, czy też może w spokoju szukać pracy, która by go naprawdę interesowała?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>