Ogłoszenia o pracy (prasa i Internet)

Pan Kramer nie może naturalnie pozostawić kwestii szukania pracy wyłącznie w rękach innych osób, musi również prowadzić samodzielne poszukiwania. Jeszcze przed rozpoczęciem programu outplacementu przeglądał odpowiednie gazety, ale nie zawsze postępował odpowiednio. Można by pomyśleć, że analizy ogłoszeń o pracy nie trzeba się uczyć. Stale jednak odnoszę wrażenie, iż klienci odpowiadają na oferty, których na dobrą sprawę nie przeczytali. Na ich usprawiedliwienie trzeba powiedzieć, że nie wszystkie ogłoszenia są tak sformułowane, iż można się od razu zorientować, jak wygląda pożądany profil zawodowy kandydata. Jeżeli o dane stanowisko ubiega się ponad 4 osób, często oznacza to, że ogłoszenie o pracy zostało niejednoznacznie napisane.

Z reguły klient zna czasopisma, które zamieszczają ogłoszenia o pracy w jego własnej branży. Rzecz ma się jednak inaczej w odniesieniu do giełd pracy w Internecie . Są wprawdzie ogólnie znane, ale często klienci nie orientują się, które z baz danych zawierają rzeczywiście cenne informacje lub odpowiadają ich zainteresowaniom zawodowym. Starsi klienci nierzadko nie wiedzą też, jak powinno wyglądać ubieganie się o pracę za pośrednictwem Internetu. Największy problem stanowi zaś dla większości klientów fakt, że na podstawie danego ogłoszenia nie mogą się zorientować, jakie konkretne wymagania są związane z wolnym stanowiskiem. Z tej przyczyny połowa kandydatów rezygnuje ze zgłaszania swej kandydatury, pozostali zaś ubiegają się o każde stanowisko, na którym – jak sądzą – sobie poradzą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>