Odpowiedź na ogłoszenie

Odpowiedź na ogłoszenie o pracy trzeba wyjątkowo starannie przygotować, a gdy tylko zostanie wysłana, odnotować ten fakt w terminarzu

– 1 zapomnieć o nim. Jednym z ulubionych zajęć osób szukających pracy jest rozmyślanie nad losami wysłanych ofert, co przynosi niewielki pożytek. Po wysłaniu dokumentów bądź przeprowadzeniu rozmowy kontaktowej należy odnotować związane z nimi czynności w terminarzu, a potem zapomnieć o nich aż do chwili, w której znowu trzeba coś zrobić w związku z danym przedsięwzięciem. Zamiast próżnych spekulacji pan Kramer może od razu poświęcić się innym działaniom – lub odpocząć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>