Nieumiejętność mówienia o własnej działalności

Nieumiejętność mówienia o własnej działalności zawodowej nie jest zresztą przeszkodą w wykonywaniu codziennej pracy. Nie ma to znaczenia tak długo, jak długo pozostaje się czynnym zawodowo. Do pierw-szoplanowych zadań menedżerów rzeczywiście nie należy opisywanie własnych zajęć, lecz szybkie podejmowanie decyzji i działanie. Jednak w okresie, kiedy trzeba przekonująco przedstawiać innym własne osiągnięcia, jest to poważna wada.

Drugim powodem, dla którego spójna prezentacja umiejętności za-wodowych, organizacyjnych i społecznych ma ogromne znaczenie, jest to, że w przyszłości klienci w razie utraty pracy będą mieli coraz mniej okazji do objęcia takiej samej posady w innej firmie. Zniknie wiele popularnych dziś stanowisk, liczba innych znacznie się zmniejszy, powstaną nowe. Coraz bardziej będzie się więc liczyć umiejętność wykorzystania w nowym miejscu pracy kwalifikacji i doświadczeń nabytych w sformalizowanym procesie edukacji i nieformalnie w trakcie praktyki zawodowej. Dlatego koniecznie trzeba je sobie uświadomić, a także ustalić, które umiejętności mogą mieć znaczenie w nowej dziedzinie działalności zawodowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>