Nieuleganie systemowi

Nieuleganie systemowi. Kierownicy wydziałów, dla przykładu, często z góry przygotowują większe budżety, by przeciwdziałać ewentualnym cięciom. Pracownicy często prowadzą własną grę, trzymając się litery, a nie intencji jakiegoś nie akceptowanego przepisu. Dla przykładu pra-cownicy kolei mogą opóźniać działania systemu poprzez zbyt ścisłe trzymanie się przepisów bezpieczeństwa.

<§> Przekazywanie nieścisłych lub niewystarczających informacji. Mene-dżerowie, tak samo jak i szeregowi pracownicy, nie lubią dostarczać da-nych ukazujących, że ich działania nie przynoszą prawidłowych rezulta-tów. W związku z tym informacje mogą być celowo opóźniane, przeka-zywane w niepełnej postaci lub zniekształcone.

Przekazywanie iluzorycznego obrazu. Syndrom „wszystko jest w po-rządku” powoduje, iż wprowadzanie są systemy kontrolne, które są zautomatyzowane lub skomputeryzowane w celu wyeliminowania su-biektywizmu czynnika ludzkiego.

^ Strajki włoski i sabotaż. Gdy normy postrzegane są przez pracowników jako zbyt wyśrubowane, mogą oni wyrazi swój opór przez stosowanie subtelnych form strajku włoskiego lub nawet naumyślnie uszkadzać urządzenia produkcyjne. W podobnych warunkach również menedżerowie mogą celowo tworzyć napięcia lub problemy, aby wykazać, że taki system nie będzie działał.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>