Nie docenia się również treści przekazywanych podczas programów

Nie docenia się również treści przekazywanych podczas programów outplacementu, zakładając, że w ich ramach wyłącznie uczy się pisania życiorysu i ćwiczy uczestniczenie w rozmowach kwalifikacyjnych. Zadania te są wprawdzie realizowane podczas szkoleń, lecz sukces ich polega na tym, że konsultanci ds. outplacementu udzielają wsparcia ludziom znaj-dującym się w niepewnej sytuacji, przeżywającym załamanie się struktur, w jakich funkcjonowali, wątpiącym w swoje możliwości. Nadają ich życiu ramy organizacyjne, wskazują nowe drogi, opracowują program działania, nadzorują odnoszone sukcesy, wspierają w razie porażek i pełnią rolę opiekunów, póki klienci nie znajdą nowej pracy.

Powyższy opis wyznacza granice usług outplacementowych. Jeżeli nie zakłada się, że konsultant będzie stale towarzyszyć klientowi, jeżeli kon-sultant nie ma możliwości kontrolowania poczynań klienta lub też – jak to ma często miejsce w programie outplacementu grupowego – chodzi tylko o fachowe wsparcie w ściśle określonym czasie, nie można zagwarantować przedsięwzięciu powodzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>