Nawiązanie kontaktu z przedsiębiorstwem

Kontaktując się z przedsiębiorstwem, które nie szuka pracowników za pomocą ogłoszeń, należy przede wszystkim pamiętać o lakoniczności. Rozważania na temat przedsiębiorstwa, jego obecności na rynku i atrakcyjności dla osoby składającej ofertę uważam za zbędne. Również w liście towarzyszącym ofercie podjęcia pracy dłuższe wywody na temat biografii zawodowej, przedstawionej już przecież w dołączonym życiorysie, nie przydadzą się na wiele.

List dołączany do oferty pracy wyróżnia się przede wszystkim sposobem nawiązania kontaktu z adresatem. W liście motywacyjnym autor powołuje się na ogłoszenie o pracy, a w ofercie podjęcia pracy pan Kramer może odwołać się do artykułu w gazecie, ogólnych wiadomości gospodarczych o danej branży lub – jeszcze lepiej – wspomnieć o wspólnym znajomym. Jeżeli nie da się wykorzystać żadnego z tych pretekstów, pomaga ogólna wzmianka o wzrastającym znaczeniu kontrolingu w przedsiębiorstwach i napomknienie, jakimi cechami charakteru i kwalifikacjami zawodowymi powinny się odznaczać osoby, które z powodzeniem mogą wykonywać tę pracę. Jasno stąd wynika, że list powinien przekonująco dowodzić, iż właśnie nasz klient dysponuje pożądanymi umiejęt-nościami. List kończy się uzasadnieniem składania oferty podjęcia pracy oraz wyjaśnieniem, dlaczego pan Kramer chce opuścić swego obecnego pracodawcę lub też dlaczego już się z nim rozstał, a także zapowiedzią kontaktu telefonicznego w nadchodzącym tygodniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>