Nawet jeśli restrukturyzacja jest konieczna

Nawet jeśli restrukturyzacja jest konieczna, nie istnieje najmniejszy powód, by rozwiązywać z nim umowę o pracę. Jest w końcu realistą i nie zależy mu na oznakach statusu. Jest gotów pracować również na zmie-nionych warunkach, nie zależy mu na zajmowaniu ważnego miejsca w hie-rarchii służbowej. Przywiązuje wagę do swego zajęcia i do firmy – przecież przepracował w niej dwadzieścia lat. Oczywiście musi też myśleć o rodzinie. Zona zajmuje się dziećmi i już dawno zrezygnowała z pracy zawodowej, syn ma jeszcze dwa lata do matury, córka spędza właśnie rok w Nowym Jorku jako opiekunka dzieci, a potem chciałaby podjąć studia. Wszystko to trzeba sfinansować. Ponadto dom nie jest jeszcze w pełni spłacony.

Pan Kramer w żadnej mierze nie pozwoli, żeby go tak traktowano. Ma przyjaciela, który jest specjalistą od prawa pracy, i już się z nim kontaktował. Ma także przyjaciół w koncernie, nie podda się bez walki. Po dwudziestu latach utożsamiania się z przedsiębiorstwem i ciężkiej pracy dla jego dobra nie pozwoli się tak po prostu wyrzucić.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>