Należy nakłaniać klientów

uwypuklić swoje sukcesy i umiejętności, – uświadomić rozmówcy, co może zrobić dla przedsiębiorstwa, – zaprezentować się jako człowiek świadomy swych mocnych i słabych stron,

– przekonująco wyjaśnić wszelkie „białe plamy” w życiorysie i w ten sposób uniknąć niewygodnych pytań dodatkowych.

Należy nakłaniać klientów, by spróbowali realistycznie opracować swą biografię, chociaż później i tak trzeba ją będzie przerobić na wersję odpowiednią do publicznej prezentacji. Nie chodzi tu tylko o przygotowanie dobrej autoreklamy, lecz również o to, by pan Kramer na nowo uwierzył we własne umiejętności i w wartość swojego życiorysu (nawet jeśli nie jest on idealny) oraz miał jasność co do celów, które chce osiągnąć .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>