Na tym właśnie polega zaleta opisywanej metody

Na tym właśnie polega zaleta opisywanej metody. Klient uczy się nie tylko przypisywać sobie określone zalety, lecz również uzasadniać takie stwierdzenia poprzez przywołanie swoich dokonań z przeszłości. Skłania się go też w ten sposób do zastanowienia się, czym i w jaki sposób zajmował się w przeszłości, co mu sprawiało radość, a co robił mniej chętnie lub z mniejszym powodzeniem. Klient wytycza tym samym kierunek swej nowej drogi zawodowej:

– jasno określa swój (nowy) cel zawodowy, ma materiał do przygotowania przekonujących dokumentów aplika-cyjnych,

– dysponuje listą sukcesów, które świadczą o jego umiejętnościach za-wodowych i pozazawodowych,

– ma wystarczającą ilość materiału do prezentacji ustnej,

– ma materiał do napisania własnej oferty pracy.

Wreszcie – last but not least – stwierdzam zawsze, że klient, przypo-mniawszy sobie o swych zawodowych osiągnięciach, ma wyraźnie lepsze

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>