Myers-Briggs

Myers-Briggs (MBTI)83 – pozwala to spójnie wyjaśnić, co przysparza najwięcej trudności poszczególnym typom osób.

Uczestnicy otrzymują listy kontrolne mające im pomóc w przygotowaniach do rozmów ze zwalnianymi pracownikami, wspólnie przygotowujemy też argumentacje odpowiednie dla różnych typów przełożonych i pracowników. Duże znaczenie mają także ćwiczenia, podczas których uczestnicy uczą się, jak postępować, jeśli zwalniany pracownik reaguje bardzo emocjonalnie lub agresywnie. Niewiele osób nie ma problemów z odpowiedzią na pytanie, dlaczego zapadły decyzje o zwolnieniu, a przede wszystkim, dlaczego dotknęły one tego konkretnego pracownika. Jest to trudne zwłaszcza wtedy, gdy osoba prowadząca rozmowę nie zgadza się z decyzją kierownictwa lub bliżej zna zwalnianego pracownika.

Z mojego doświadczenia wynika, że po przeprowadzeniu przez uczestników warsztatów pierwszych rozmów warto poświęcić kilka godzin na ich omówienie. Często pojawiają się nowe problemy lub uczestnicy uświadamiają sobie, że pewne reakcje rozmówców spowodowały, iż nie stosowali się do obranej strategii rozmowy tak, jak to sobie zaplanowali.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>