Minimalizacja kosztów procesów przed sądem pracy

Procesy przed sądem pracy są drogie i ograniczają możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa. Niezależnie też od ostatecznego orzeczenia oznaczają one koszty dla firmy. Utrata dobrego imienia w oczach członków kadry kierowniczej oraz menedżerów z innych firm może znacznie nadwerężyć budowany przez lata wizerunek przedsiębiorstwa jako atrakcyjnego pracodawcy – rzadko tak długo pamięta się o byłych pracodawcach, jak dzieje się to po „nieprzyjaznym” rozstaniu.

Dla przedsiębiorstwa decyzja o zwolnieniu członków kadry kierowni-czej nigdy nie jest łatwa. Rekrutacja i wdrożenie do pracy tych osób wy-magały pokaźnych nakładów, które można uznać za zmarnowane w mo-mencie zwolnienia pracowników. Długotrwały i „nieprzyjazny” proces rozstawania się z przedsiębiorstwem może w znacznym stopniu zepsuć w nim atmosferę. Skutki konfliktu mogą być odczuwane zarówno w jednym dziale, jak i w całej firmie. Dochodzi wówczas do obniżenia wydajności, wśród pracowników pojawia się poczucie niepewności, pogarsza się klimat w pracy. Do lekceważonych aspektów omawianej sprawy należy też fakt, że decyzje o dymisji członków kadry kierowniczej są niełatwe dla członków zarządów czy dyrektorów firm. Zwalniani menedżerowie często pozostają z nimi w przyjacielskich stosunkach, również w życiu prywatnym, co utrudnia im podjęcie tak poważnego kroku .

Udzielając zwalnianym osobom pomocy w zdobyciu nowego zatrud-nienia, mogę ułatwić kierownictwu przedsiębiorstwa konieczne posunięcia. Jako konsultant ds. outplacementu mogę – jestem pośrednikiem między firmą a menedżerem – dopomóc w rozładowaniu nierzadko nadmiernych emocji i doprowadzić do znalezienia rozwiązania akceptowanego przez obie strony. Podobnie jak mediator w procesie rozwodowym mogę wskazać taki sposób postępowania, który pozwoli im rozstać się bez konfliktu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>