Menedżer jest osobą, która musi ogarniać aspekty

Menedżer musi podejmować mniej lub bardziej odważne decyzje, a każda odważna decyzja zawiera ryzyko, od którego nie może go nikt uwolnić. Jeśli opanuje go lęk przed wydarzeniami, szybko straci skuteczność działania. Toteż musi on wychodzić naprzeciw wydarzeniom, korzystać z odpowiednich informacji. Skuteczne zarządzanie wymaga więc wiele

twórczej i inspirującej energii, pomysłowości i wyobraźni, a nawet ekspe-rymentowania, czyli stosowania śmiałych rozwiązań w niepewnych sytu-acjach i dbałości o to aby wszyscy zmierzali w pożądanym kierunku.

Menedżer jest osobą, która musi ogarniać aspekty wszystkich jego funkcji (planowania, organizowania, motywowania-przewodzenia) i korzy-stać ze wszystkich zasobów organizacji, bądź pewnego ich zakresu dla re-alizacji celów organizacji lub jej części – umiejętnie łącząc je z funkcją kon-trolowania. W ramach takiej definicji menedżerowi są potrzebne umiejętności rozumiane jako trwałe zdolności do rozwiązywania problemów w sposób sprawny(skuteczny i ekonomiczny). Literatura poświęcona zarządzaniu wskazuje na cztery ważne rodzaje umiejętności kierowniczych. Są to:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>