List motywacyjny

Na temat listu motywacyjnego także powstało wiele publikacji. Z pewnością musi być dobrze napisany, ale bezustannie słyszę od wielu dyrektorów ds. personalnych, że nie czytają dokładnie tych pism, lecz raczej je kartkują , by jak najszybciej dotrzeć do istotnych wiadomości, czyli tabelarycznie ujętego życiorysu. Pomagam panu Kramerowi jak najszybciej sporządzić krótki list motywacyjny, aby mógł przystąpić do działania i nie zajmować się w kółko tym zagadnieniem.

Jak przygotować list motywacyjny. List motywacyjny powinien być krótki i nie opisywać szczegółowo tego, co raz jeszcze zostanie ujęte w życiorysie. Klient raczej nie powinien opisywać własnych zainteresowań, lecz postawić się w sytuacji osoby, która obsadza-jąc dane stanowisko, musi rozwiązać określony problem swego przedsię-biorstwa. Z listu motywacyjnego musi jasno wynikać, że autor zrozumiał zakres stawianych przed nim zadań oraz posiada kwalifikacje i motywację, by się z nimi uporać. W ten sposób kandydat może uwidocznić swe kompe-tencje fachowe i wykazać, że potrafi realistycznie ocenić oczekiwania przed-siębiorstwa i swe przyszłe obowiązki. Wie, że dane stanowisko nie powinno być obsadzone, by zaspokoić oczekiwania i potrzeby kandydata, lecz by zostały rozwiązane konkretne problemy firmy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>