Kto powinien skorzystać z programu outplacementu

Jeżeli program outplacementu grupowego jest częścią pakietu świadczeń dla zwalnianych pracowników, to w obu opisanych powyżej scenariuszach powinien móc z niego skorzystać każdy zainteresowany, przy czym uczestnictwo w programie zawsze powinno być dobrowolne. Jeżeli przedsiębiorstwo zdecyduje się na pewne ograniczenia, trzeba ustalić jasne kryteria doboru uczestników. Ponieważ program outplacementu zawsze spełnia między innymi funkcję uśmierzania niepokojów w przedsiębiorstwie, nie należy niweczyć osiągniętych rezultatów nadmierną kontrolą nad pracownikami.

W jakim zakresie pracownicy powinni korzystać z programu outplacementu. To, w jakim zakresie pracownicy będą korzystali z usług outplacemen- towych, zależy przede wszystkim od możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Rozsądnym rozwiązaniem byłoby kilkudniowe szkolenie w połączeniu z późniejszą opieką konsultanta przez około sześć miesięcy. Jeżeli pracownicy muszą podjąć decyzję o dobrowolnym odejściu z miejsca pracy, nie powinno się oszczędzać na programie outplacementu. Trzeba również zrezygnować z jakichkolwiek form kontroli i ograniczeń czasowych, uwzględniając to, że pracownicy bardzo potrzebują w tym okresie wsparcia i odniosą korzyści z omówienia z konsultantami swojej sytuacji życiowej, szans na rynku pracy i możliwości znalezienia zatrudnienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>