Kto finansuje program outplacementu

Zazwyczaj przedsiębiorstwo ponosi koszty związane z przeprowadzeniem programu outplacementu grupowego. Mając na uwadze dobro pracowników, uważam, że zwyczaj odliczania z odprawy pewnej kwoty za udział w programie outplacementu, nie jest słuszny. W fazie niepewności bytowej sami zainteresowani będą wówczas niemal zawsze głosować przeciwko zorganizowaniu programu outplacementu, nie wiedząc dokładnie, na czym polega, ani jakie korzyści z niego płyną. Sądzę więc, że jeżeli wręczono już wypowiedzenia, przedsiębiorstwo powinno postawić na pierwszym miejscu dobro zwalnianych pracowników i zadbać o to, by mogli skorzystać ze szkolenia w ramach programu outplacementu.

Jeżeli przedsiębiorstwo nie wręcza wypowiedzeń, ale chce zachęcić pracowników do dobrowolnego odejścia, powinno we własnym interesie ułatwić im wzięcie udziału w tego typu szkoleniach. Gdy udział w programie outplacementu nie ma związku z wysokością odprawy, motywacja do uczestniczenia w nim jest przeważnie wysoka. Zwolnieni pracownicy mają przed oczyma grożące im bezrobocie i bardzo ich interesują wszelkie informacje, które ułatwiają znalezienie zatrudnienia. Udział w fachowo prowadzonym programie outplacementu grupowego zwiększa gotowość pracownika do zmian i pozwala mu zorientować się w swych szansach na rynku pracy, a jednocześnie działa na korzyść przedsiębiorstwa, które pragnie nakłonić pracowników do dobrowolnego rozstania się z nim.

Czy warto ponieść koszty przeprowadzenia programu outplacementu. Moim zdaniem zarówno z punktu widzenia pracowników, jak i przedsiębiorstwa warto ponieść koszty, których wymaga zorganizowanie programu outplacementu. Stwierdziłam jednak, że dyrektorzy ds. personalnych lub inni menedżerowie nie zawsze bywają przekonani o pozytywnych skutkach takiego programu. Decyzja o jego realizacji wynika zazwyczaj z faktu, że usługi outplacementowe są dzisiaj przyjętym elementem każdego procesu redukcji personelu i w pewnych okolicznościach mogą zwiększyć gotowość rady pracowniczej do współpracy. Osoby odpowiedzialne za sprawy personalne są często zaskoczone, jak wysoko pracownicy oceniają programy doradcze. Nie jest to jednak reakcja właściwa wyłącznie dyrektorom ds. personalnych. Wieloletnie doświadczenie konsultantki ds. outplacementu nauczyło mnie, że kadra kierownicza dopiero wówczas przekonuje się o pożytkach z programów outplacementu, gdy sama ich potrzebuje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>