Kontakt z działem personalnym

Kontakt z działem personalnym czy działem, w którym staramy się o stanowisko? Pan Kramer nie jest pewien, z kim z przedsiębiorstwa powinien się kontaktować w sprawie przesłanej oferty. Ogólna zasada jest taka, że przy ubieganiu się o wysokie stanowisko odpowiednim rozmówcą jest zarząd przedsiębiorstwa. Więcej wątpliwości mają menedżerowie średniego szczebla, wahając się, czy lepiej zwrócić się do działu personalnego, czy też do działu, którego dotyczy oferta pracy.

Być może odpowiednim partnerem do rozmowy byłby dyrektor ds. personalnych. Ja jednak radzę kontaktować się bezpośrednio z działem, w którym chcielibyśmy pracować . Trzeba sobie jasno uświadomić, na czym polegają zadania działu personalnego. W interesującym nas zakresie przeważnie chodzi tu o redukcję zatrudnienia lub też pilnowanie, by nie zatrudniano dodatkowych pracowników. Jest zatem bardzo prawdopodobne, że z działu personalnego szybko przyjdzie uprzejma odmowa. Inne działy cierpią natomiast – z ich punktu widzenia – na chroniczny brak pracowników i dlatego nieoczekiwana oferta pracy może wzbudzić tam większe zainteresowanie. Pan Kramer ma więc nadzieję, że dyrektor działu, w którym chciałby pracować, zwróci się, być może nawet przy poparciu zarządu przedsiębiorstwa, do działu personalnego i zaangażuje się w wywalczenie nowego stanowiska. Pan Kramer liczy na to, że w ten sposób łatwiej będzie mu zdobyć zaproszenie na rozmowę.

Ukrytym zamiarem działania jest włączenie dyrektora działu, którego dotyczy oferta, do sieci kontaktów budowanej przez klienta. Może się wprawdzie zdarzyć, że dyrektor przekaże nieprzeczytaną ofertę działowi personalnemu, ale wówczas sytuacja wyjściowa pana Kramera nie zmieni się, a wykorzystał on przynajmniej dodatkową szansę. Naturalnie istnieją działy personalne, w których z uwagą studiuje się złożone oferty, a potem przekazuje je działom, których dotyczą. Jeżeli jednak nie znamy zwyczajów danego przedsiębiorstwa, lepiej będzie od razu skontaktować się z działem, w którym chcemy ubiegać się o stanowisko.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>