Klient szczegółowo opisuje

Klient szczegółowo opisuje, jakie podjął działania, by rozwiązać ów pro-blem. Opis każdej czynności ma rozpoczynać słowami: „Zrobiłem…”, a nie: „Zrobiliśmy…”. Na zarzut klienta, że przecież niemal wszystkie problemy były rozwiązywane zespołowo, odpowiadam, że zawsze jest coś, co zrobił tylko on.

A = wynik działania (niem. Arbeitsergebnis) Ostatni etap polega na precyzyjnym – w miarę możności kwantytatyw- nym – podsumowaniu rezultatów.

Dzięki temu ćwiczeniu klient uświadamia sobie, jakimi osiągnięciami może się poszczycić w swej karierze zawodowej. Opisuje szczegółowo konkretne zdarzenia i metody postępowania. Pozwala to ustalić, jaki styl pracy ma klient i jakie posiada umiejętności. Abstrahując od konkretnego problemu, analizuje się sposób postępowania klienta, by na tej podstawie sformułować wnioski odnośnie do jego kluczowych umiejętności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>