Klienci

W swojej pracy często spotykam się z „ofiarami” źle poprowadzonych rozmów, które miały na celu poinformowanie pracownika o zwolnieniu. Klienci są nie tylko wstrząśnięci taką decyzją, lecz również głęboko rozgoryczeni sposobem, w jaki im ją przekazano. Można oczywiście dyskutować, czy rozgoryczenie nie pojawiłoby się i tak, niezależnie od przebiegu rozmowy . Podczas konsultacji stale stwierdzam, że zajmowanie się frustracją klientów utrudnia skoncentrowanie się na jego zawodowej przyszłości.

Na wstępie już zwracałam uwagę, że odejście z przedsiębiorstwa dotyczy nie tylko samego zainteresowanego, lecz również jego otoczenia. Informowanie o wypowiedzeniu jest zadaniem, do którego dyrektorzy poszczególnych działów w firmie nie są przygotowani i które stanowi dla nich psychiczne obciążenie, zwłaszcza w wypadku większej redukcji personelu. Źle przeprowadzone rozmowy odbijają się negatywnie nie tylko na ofiarach zwolnienia, ale i na innych pracownikach poinformowanych

przebiegu takiej rozmowy. Wywierają one negatywny wpływ także na osoby, które muszą takie rozmowy przeprowadzać – trudno jest im radzić sobie zarówno z emocjami swoimi, jak i swoich rozmówców. Z tych też powodów warsztaty na temat prowadzenia rozmów ze zwalnianymi pracownikami zostały włączone do usług oferowanych przez konsultantów ds. outplacementu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>