Klienci z nowych landów

Klienci z nowych landów Niemiec uznają powyższą – bardzo ame-rykańską – metodę postępowania za nachalną. Widzą w niej typowy wzorzec zachowania Niemców z Zachodu, których od małego uczy się autoprezentacji w celu wywierania odpowiedniego wrażenia na otoczeniu. Ponieważ sami siebie postrzegają jako ludzi skromnych i nienarzuca- jących się, nie podoba im się proponowana przeze mnie metoda. Także i w tym wypadku pomaga odpowiednie przygotowanie i ćwiczenia. O wiele ważniejszą rzeczą jest jednak przekonanie ich, że rozmówca wcale nie musi uważać takiego zachowania za natrętne. Ponieważ sami chętnie udzielają dobrych rad innym, mogą oczekiwać od ludzi podobnego postępowania.

Kolejną grupą, która początkowo ma trudności z budowaniem sieci kontaktów, są kobiety. Mimo że powszechnie uchodzą one za osoby bardziej komunikatywne od mężczyzn, w rzeczywistości u wielu z nich można dostrzec zahamowania, utrudniające im wykorzystanie swych zdolności podczas poszukiwania pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>