Kiedy powinno odbyć się szkolenie

Po pierwsze, szkolenie nie może być przeprowadzone podczas weekendu! Bez trudu można zauważyć, że terminy szkoleń powinny być dostosowane do typu przedsiębiorstwa. Firma usługowa wymaga na przykład innego zaplanowania szkoleń niż instytucja publiczna czy zakład produkcyjny. Następnie należy wziąć pod uwagę edukacyjne doświadczenia uczestników. Robotnikom przemysłowym o niskim wykształceniu należy zaproponować krótsze sekwencje szkoleniowe wraz z możliwością indywidualnego pogłębienia wiedzy. Nawykli do uczenia się pracownicy z wyższym wykształceniem mogą podczas intensywnego, trzydniowego szkolenia zdobyć wystarczającą wiedzę, by bez dodatkowej pomocy poruszać się na rynku pracy.

Kto może organizować program outplacementu, Jeżeli wręczono już pracownikom wymówienia, nic nie przemawia przeciwko temu, by przedsiębiorstwo zajęło się w całości organizacją szkolenia. Jeżeli zaś nadal nie wiadomo, kto będzie musiał odejść, wówczas fakt, że przedstawiciele przedsiębiorstwa mają wgląd w działania uczestników, może zostać odebrany przez tych ostatnich jako forma kontroli. Mogą oni obawiać się, że nie wszystkie informacje będą traktowane poufnie, a ponadto żywić przekonanie, że udział w programie outplacementu grupowego zostanie uznany za wyrażenie gotowości do odejścia z przedsiębiorstwa. Jak już wspomniałam, tym przekonaniem nie zachwieją żadne zapewnienia kierownictwa przedsiębiorstwa, działu personalnego lub bezpośredniego przełożonego.

Dlatego wskazane jest, aby część pracy organizacyjnej związanej ze szkoleniem przejęli specjaliści świadczący usługi outplacementowe, niezależnie od tego, czy szkolenie przeprowadza się w przedsiębiorstwie, czy też w pomieszczeniach usługodawcy. Przedsiębiorstwo wprawdzie chciałoby zachować kontrolę nad organizacją i prowadzeniem szkolenia, jednak to zrozumiałe życzenie stoi w sprzeczności z pierwotną koncepcją, czyli zamiarem nakłonienia pracowników, którzy nie muszą odchodzić z firmy, do dobrowolnego poszukiwania pracy poza nią.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>