Jednoczesna dyscyplina i swoboda

Prosta struktura, nieliczny sztab: niewiele szczebli zarządzania, niewielu ludzi na wyższych szczeblach. Jednoczesna dyscyplina i swoboda: tworzenie klimatu zgodnego z podstawowymi wartościami firmy towarzyszy tolerancja wobec wszystkich pracowników, którzy przyjmują te wartości za swoje.

Dla praktyków (empiryków) zarządzanie jest procesem obejmującym mieszaninę działań racjonalnych, logicznych, związanych z rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji oraz działań intuicyjnych i będących wynikiem osądu. Jest więc zarówno nauką jak i sztuką. Menedżerowie wy-konują swoją pracę na zasadzie „z dnia na dzień” w warunkach nie kończącej się zmienności, burzliwości i nieprzewidywalności. Wszystkie te warunki można by określić jednym słowem – chaos. Jednakże T.J. Peters (Thriving on Chaos, 1988), jeden z guru współczesnego zarządzania twierdzi, że sprawne funkcjonowanie jest całkiem możliwe w takich warunkach. Zwraca również uwagę, że menedżerowie muszą być ponadto specami od dwuznaczności, posiadającymi umiejętność radzenia sobie ze sprzecznymi i często niejasnymi wymaganiami. Przypominają „tańczących na szczycie ze sprzecznościami”. To wyrażenie stosunkowo trafnie oddaje istotę pracy kierowniczej (menedżerskiej) we współczesnych instytucjach rynkowych.

Wynika to z istoty procesu zarządzania, który poddawany jest nieustannym próbom sprzecznych kryteriów, ocen i wartości. Również oczekiwania w stosunku do zachowań i rezultatów pracy menedżera mają ładunki przeciwstawne. Dobry menedżerem, to często „zły” menedżer: twardy, nieustępliwy, zdeterminowany i strzegący instytucji przed sła-bościami ludzkiej natury. Czy nie ma tu podobieństwa do zasady wyrażonej w przestrodze:„dobry pies – to zły pies”?. Względność, relatywizm i sprzeczności są „naturalnymi” sprzymierzeńcami pracy kierowniczej. Jednak ta praca musi kończyć się dobrymi wynikami, co najczęściej oznacza podejmowanie trafnych decyzji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>