Jakie metody szkoleniowe wybrać

Zasadniczo zagadnienia przedstawiane podczas programu outplacementu grupowego nie różnią się od tych poruszanych w ramach outplacementu indywidualnego. W tym pierwszym wypadku mamy jednak mniej czasu do dyspozycji, dlatego też trzeba z góry zadecydować, które techniki przedstawimy bardziej szczegółowo, a które można ewentualnie omówić podczas późniejszych spotkań indywidualnych. Celem programu outplacementu grupowego jest jak najsilniejsze zmotywowanie uczestników

– osób o różnych biografiach zawodowych i dyspozycjach psychicznych – przełamanie ich lęków i wątpliwości co do własnej wartości oraz ukazanie otwierających się przed nimi perspektyw, a wszystko to w ściśle określonym czasie. Jednocześnie należy szybko zapoznać ich ze strategiami poszukiwania zatrudnienia. Trzeba oderwać ich myśli od obecnej trudnej sytuacji i skierować ku przyszłości. Na zakończenie szkolenia muszą mieć tak silną motywację, by podejmowali działania bez wsparcia ze strony konsultanta i by pod wpływem porażek, jakie nastąpią w trakcie poszukiwań, nie ogarnęła ich rezygnacja.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>