Jaki typ kultury i systemu nagradzania występuje w mojej organizacji

Partycypacyjny: Pracownicy na wszystkich szczeblach organizacji nawykli do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i wywierania wpływu na bieg wydarzeń. Menedżerowie sąjednoznacznie nagradzani za rozwijanie kwali-fikacji pracowników i ich umiejętności podejmowania decyzji.

Niepartycypacyjny: Większość ważnych decyzji podejmuje niewielkie grono ludzi ze ścisłego kierownictwa organizacji. Menedżerowie nie są nagradzani za rozwijanie kompetencji pracowników i za zachęcanie ich do współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji.

Na ile dokładne i wiarygodne są mierniki głównych obszarów osiągnięć podwładnych? Dokładne: Mierniki są wiarygodne, wszystkie główne aspekty wyników mogą być odpowiednio zmierzone, zmiany mierników trafnie odzwierciedlają zmiany wyników, a same mierniki nie są zbyt podatne na sabotowanie lub fałszowanie przez podwładnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>